Gå direkte til innhold
 

Norway-Japan Marine Science Week 2014

Sted:
Tokyo, Japan
Starter:
04.06.2014 00:00 Japan Standard Time
Avsluttes:
04.06.2014 00:00 Japan Standard Time
Kalender:
Legg til (ical)
Japan og Norge er begge marine nasjoner med mange felles interesser som trygg sjømat, havbruk og andre næringer basert på utnyttelse ressursene i og fra havet. Marin sektor og forskning som er relevant for denne er derfor viktige temaer for årets Norway-Japan Science Week

Klart for Norway-Japan Sceience Week. Bilde fra Hiroshima. Foto: Shutterstock Klart for Norway-Japan Sceience Week. Bilde fra Hiroshima. Foto: Shutterstock

Mer informasjon om Japan-Norway Science Week 2014

I tillegg blir forskning om havrelaterte temaer som havis, havforursuring og klimeendringer også viktige temaer under årets arrangement.

Hovedarrangementet er et marint seminar 4. juni med innledere fra både Japan og Norge hvor Statssekretær Amund Drønen Ringdal fra Nærings- og Fiskeridepartementet vil holde åpningsforedraget.

Om morgenen vil det bli en plenumssesjon hvor begge lands fiskeripolitikk vil være sentrale tema, med hovedvekt på kunnskapsbasert næringstuvikling.

Ettermiddagen vil bestå av parallellsesjoner med mer fagspesifikke temaer. Statoil, DnV, Kaston AS, SINTEF, NIFES, NOFIMA, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Uni Research, Polarinstituttet og Bjerknessenteret er blant de norske deltakerne.

Andre gang
Norway-Japan Science Week ble for første gang arrangert i fjor, hvor Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø fornyet sine samarbeidsavtaler med Tokyo University.

Dette var en overordnet intensjonsaavtale med mål om å styrke eksisterende samarbeid, utvide til nye områder og jobbe videre for å få på plass avtaler om student og forskerutveksling. I tillegg ble Kavliprisen promotert for første gang i Asia gjennom et Kavli Lecture and Symposium, avholdt på Tokyo University.

Sterke forskningsmiljøer
Mange av våre beste forskningsmiljøer samarbeider med japanske forskere og institusjoner. Den bilaterale forsknings- og teknologiavtalen har siden 2003 bidratt til gjensidig utveksling og styrket samarbeid innenfor mange sektorer.

Bærekraftige løsninger innen energi og miljøteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, sjømat og mattrygghet har vært viktige områder for norsk-japanske samarbeid. Også innenfor romforskning, polarforskning og annen forskning knyttet til nordområdene er Japan et stadig mer aktuelt samarbeidsland.