Gå direkte til innhold
 

Norge - Russland workshop om forskning innen helse, velferd og teknologi

Starter:
11.12.2018 08:30 CET
Avsluttes:
11.12.2018 13:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet og Den norske ambassade i Moskva inviterer til workshop for å se på muligheten for økt forskningssamarbeid innen helse, teknologi og velferd.

Påmelding og program finner du her

Norge og Russland har et godt og langvarig bilateralt og multilateralt forskningssamarbeid innen helse. Kommuner og regioner innen Barentsregionen på norsk og russisk side samarbeider godt med hensyn til utveksling av erfaringer og kunnskap knyttet til kommunale tjenester og velferdstilbud.

Foruten en gjensidig utnyttelse og deling av kompetanse mellom fagmiljøene i begge landene, bidrar dette samarbeidet til bedre helse og livskvalitet i landene, økonomisk vekst og positive bidrag til næringsutviklingen.

Mulighetene relatert til helsesamarbeid mellom Norge og Russland er ikke bare relatert til det medisinske aspektet mht. behandlingsmetoder og effektene av disse, men også i forhold til infrastruktur, medisinsk teknologi, nye løsninger mht. brukertilgjengelighet og arbeidsprosesser, økt forståelse for pasientenes behov og rett til medvirkning.

Vi ønsker derfor å utnyttet samarbeids-mulighetene som er å finne i en integrering mellom medisinsk praksis, forskning og innovasjon i helsesektoren. I så måte er det også viktig å mobilisere norske innovative miljøer og næringslivet.

Kan du eller din virksomhet tenke seg å være med i potensielle tverrsektorielle prosjekter med russiske  samarbeidspartnere samt drøfte nødvendige forutsetninger for å bli involvert i et slikt samarbeid?