Gå direkte til innhold
 

Næringslivets muligheter i Horisont 2020 – energi/klima-/miljøteknologi

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker - Rom ABEL 1-3
Starter:
01.12.2015 09:00 CET
Avsluttes:
01.12.2015 12:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
NHO og Forskningsrådet inviterer til seminar om mulighetene Horisont 2020 gir for bedrifter som er engasjert innenfor energi, klima- og miljøteknologi-sektorene

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på ca. 75 milliarder euro fordelt på sju år. Norge deltar her som fullverdig medlem.

Horisont 2020 tilbyr mange flere muligheter for næringslivet enn tidligere EU-programmer, og legger særlig til rette for at SMB-er deltar.

Programmet støtter både forskning og markedsnære aktiviteter som bl. a demonstrasjonsprosjekter. Sammen med de økonomiske vilkårene er dette nye aspekter i Horisont 2020 som gjør det attraktivt for næringslivet å delta.

Seminaret vil gi kortfattet og praktisk informasjon, og derfor også omfatte spørsmål knyttet til IPR og beskyttelse av teknologi i Horisont 2020.

Etter presentasjonene følger et praktisk opplegg hvor Forskningsrådets, Innovasjon Norges og Patentstyrets kontaktpersoner til de aktuelle delene av Horisont 2020 vil være tilgjengelige for individuell og gruppevis veiledning.

Påmelding innen 27. november

DEL 1 – Intro til relevante deler av Horisont 2020

Velkommen

Kort presentasjon av Horisont 2020

Intropresentasjon av relevante deler av Horisont 2020:

 • Energi
 • Klima- og miljø
 • Materialteknologi, produksjon- og prosessteknologi
 • Muligheter for petroleumsindustrien i Horisont 2020

Pause

 • En bedrift forteller sin Horisont 2020-historie: Forskning + næringsliv = sant
 • Mange muligheter for SMB-er i Horisont 2020
 • IPR og beskyttelse av teknologi i Horisont 2020
 • Oppsummering fra NHO

DEL 2 – Veiledning i aktuelle utlysninger

Minglelunsj

Mulighet for å snakke med Horisont 2020-veiledere i Forskningsrådet, Patentstyret og Innovasjon Norge:

 • Energi
 • Miljø og klima
 • NMBP (Materialteknologi, produksjon- og prosessteknologi)
 • Petroleum, leverandørindustri
 • Juridiske spørsmål
 • SMB - virkemidler