Gå direkte til innhold
 

Nasjonalt infoseminar om SC2 og LEIT Biotech

Sted:
Forskningsrådet
Starter:
29.08.2017 08:30 CET
Avsluttes:
29.08.2017 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet presenterer nye utlysninger for 2018-2019 innenfor bærekraftig og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, blå vekst, skog, bioteknologi og bioøkonomi.

Arbeidsprogrammet for SC2 2018-2019 nærmer seg nå ferdigstilling og dekker mer enn 70 topics innen landbruk/mat/hav/bioøkonomi området og LEIT-Biotech. Temaene tar opp utfordringer som er viktige for oss i Europa og berører flere fagområder og sektorer som sammen skal utforske mulige løsninger basert på forskning og innovasjon. Budsjettet for utlysningene er høyere enn før og det vil finansieres flere prosjekter innenfor en rekke topics.

På informasjonsseminar kan norske miljøer få informasjon om temaer som blir utlyst. Det vil også være anledning til å diskutere topics-tekster med de nasjonale kontaktpersonene (NCP).

Innledningsvis gis det en kort oversikt over temaene, så vil resten av tiden brukes til dialog, erfaringsutveksling og spørsmål. Det planlegges også en slags "partnerbørs".

Mer informasjon og påmeldingsskjema