Gå direkte til innhold
 

Møte for innspill til Regjeringens forskningsstrategi på Svalbard - Oslo

Sted:
Forskningsrådet, møterom Abel 2
Starter:
28.02.2017 10:00 CET
Avsluttes:
28.02.2017 13:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet har fått i oppdrag fra KD å gi innspill til en overordnet strategi for forskning og utdanning på Svalbard. Vi ønsker å høre på forsknings- og utdanningsmiljøene og brukere av forskningen, men også andre som er interesserte.

Svalbard er en viktig plattform for internasjonal forskning og høyere utdanning. Målet er at Svalbard skal videreutvikles til å bli enda bedre og at forskningen skal ha økt kvalitet. Dette skal skje gjennom mer samarbeid og åpenhet samt bedre utnyttelse av resursene på tvers av institusjoner og nasjonaliteter.

Spørsmålene vi ønsker tilbakemeldinger på gjennom dialogmøtene finner du her DOCX - 32 KBDOCX - 32 KB.

Ønsker du å holde innlegg, meldes de inn via påmeldingssystemet. Innleggene bør være forankret i relevante institusjoner eller enheter.

Møtene holdes i hovedsak på engelsk, men det er fullt mulig å holde innlegg også på norsk.

Meld deg på innen 24. februar.

Dialogmøtene gjennomføres i samarbeid med UNIS.

Les mer om oppdraget og prosessen.

(Foto: Halvard R. Pedersen)