Gå direkte til innhold
 

Midler til forskning om forskningskommunikasjon i Horisont 2020

Sted:
Møterom Nansen 5, Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
17.11.2017 12:00 CET
Avsluttes:
17.11.2017 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterer til workshop i forbindelse med utlysning av midler til forskningskommunikasjon i Horisont 2020.

PÅMELDING

For første gang blir det lyst ut midler til forskningskommunikasjon i Horisont 2020. I det nye arbeidsprogrammet for Science with and for Society (SwafS) i Horisont 2020 er det 7 mill. euro i 2018/2019 til prosjekter om forskningskommunikasjon. Søknadsfrist: 10. april 2018.

Forskere og andre brukere av forskningskommunikasjon inviteres til en workshop hvor vi diskuterer utlysningen og ser på hvordan norske miljøer kan bidra på europeisk nivå på feltet.  Formålet med workshopen er å engasjere norske miljø(er) til å koordinere søknad(er) til utlysningen.

På workshoen deltar også nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020, representanter fra kommunikasjonsavdelingen i Forskningsrådet og evaluator av Horisont 2020 prosjekter.