Gå direkte til innhold
 

MSCA Innovative Training Networks (ITN) 2019; 4,5 mrd til doktorgradsutdanning

Sted:
Norges forskningsråd, møterom Abel 1, Drammensveien 288, Oslo
Starter:
10.10.2018 10:00 CET
Avsluttes:
10.10.2018 13:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
ITN er populære, veldig populære. Derfor blir også konkurransen hard. Lær mer om årets utlysning og hvordan du og ditt konsortium kan lykkes, delta i årets informasjonsmøte. Møtet strømmes også for de med lang reisevei.

Få ordninger i EUs forskningsprogram Horisont 2020 er så populære som ITN, også i Norge. Du samarbeider med de beste nettverkene i ditt fagområde i verden, og kan få dekket lønn for én eller flere PhD-studenter.

Marie Sklodowska-Curie Actions ITN er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne phd-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte rammene.

ITNs er delt opp i tre ordninger:

  • European Training Networks (ETN),
  • European Industrial Doctorates (EID - nærings-phd),
  • European Joint Doctorates (EJD - fellesgrad). 

For 2019 er budsjettet rekordhøye 470 millioner euro eller 4,5 milliarder kroner. Vil ditt prosjekt lykkes? Delta i møtet og øk dine sjanser! Søknadsfrist er 15. januar 2019.

Møteplan:

  • Informasjon om utlysningen for 2019 fra de nasjonale kontaktpersonene,
  • Dr. Joël Durants erfaringer fra MARmaED-prosjektet som koordineres fra IBV ved Universitetet i Oslo,
  • Hvorfor skal et privat firma delta i en ITN? Dr. Sergey Shaposhnikov, NorGenoTech AS,
  • Deltakelse i et ITN, sett fra phd-studentens ståsted, ved dr. Irene Teixidor and dr. Vincent Manzanilla (MedPlant ITN)

      Møtet avholdes på engelsk.

Presentasjoner vil bli lagt ut på denne nettsiden etter møtet.
 

Påmelding innen 08.10.2018

Oversikt over norske resultater i utlysningen for 2018, og utvikling siden 2014 PDF - 575 KB

Opptak av møte

Presentasjoner/Innlegg