Gå direkte til innhold
 

Lanseringskonferanse for UTENRIKS programmet

Sted:
Forskningsrådets lokaler, auditoriet Moser
Starter:
08.02.2019 08:30 CET
Avsluttes:
08.02.2019 13:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden? Forskningsrådet er glade for å kunne invitere til UTENRIKS-konferansen - kunnskap som sikrer norske interesser, der både utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil delta.

Etter en periode med stadig sterkere globalt samarbeid og relativ stabilitet, beveger verden seg i en mer konfliktfylt og uforutsigbar retning.  USA er ikke lenger en ubestridt supermakt, hverken politisk eller økonomisk. Globale utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon og ulikhet vekker bekymring. For å møte disse utfordringene trengs det en målrettet og samordnet nasjonal innsats der forskning spiller en viktig rolle.  

Forskningsrådet nye program for utenriksforskning skal gi kunnskap om hvilken betydning globale endringer har for Norge. Sammenlignet med tidligere programmer rettes økt oppmerksomhet mot Asia.

Forskningen skal gå i dybden og gi ulike perspektiver på temaer som har stor betydning for Norge, men også gi bred kunnskap om viktige globale trender. Det ambisiøse målet er at forskningen skal gjøre det mulig å forutsi det uventede.

Forskningen skal gi grunnlag for å utforme utenriks- og sikkerhetspolitikk på basis av helt ny kunnskap. Det er også et viktig mål at forskningen skal komme offentligheten til gode gjennom offensive kommunikasjonstiltak.

Forskningsrådet inviterer forskere, politikere, byråkrater og journalister til en halv-dags konferanse for å diskutere hva som er viktig å forske på og hvordan vi skal nå fram med forskningen til brukere, politikere, forvaltning, media og befolkningen.

Både utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar. Sentrale politikere og forskere innleder om viktige globale trender og utfordringer innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Meld deg på konferansen her:

Vi har nådd kapasiteten vår og påmeldingen er derfor stengt. Konferansen blir heldigvis strømmet. Sendingen kan du følge her: