Gå direkte til innhold
 

Lansering av forsknings- og utdanningsevalueringer innenfor samfunnsvitenskapene

Sted:
Oslo, Forskningsrådet, Auditoriet Moser, Drammensveien 288
Starter:
19.06.2018 09:00 CET
Avsluttes:
19.06.2018 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet og NOKUT inviterer til lanseringsseminar for evalueringene av samfunnsvitenskapelig forskning, samfunnsvitenskapelig utdanning og samspillet mellom forskning og utdanning.

34 institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Evalueringen har resultert i konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet og effektivitet i den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge. 10 institusjoner har deltatt i NOKUTs evaluering av utdanning innen statsvitenskap, sosiologi og økonomi.

Evalueringen har resultert i konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvaliteten i utdanningen i de respektive fagene. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT og Forskningsrådet samarbeidet om en evaluering av samspillet mellom forskning og utdanning, og denne omfatter de 10 institusjonene som både har deltatt i NOKUTs og Forskningsrådets evalueringer. Alle evalueringene har blitt utført av internasjonale fagpaneler.

Meld deg på her senest 12. juni 2018.

Lanseringen vil også strømmes, følg seminaret via denne lenken.

Program

09:00  Registrering

09:30  Frukt og kaffe

10:00  Velkommen
v/prosjektledere Heidi Dybesland, Forskningsrådet og Stephan Hamberg, NOKUT
10:10  Kommentarer fra statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet

Del 1 

10:40 Innledning v/avdelingsdirektør Christen Krogh, Forskningsrådet
10:50 Presentasjon av evalueringen av norsk samfunnsvitenskapelig forskning v/leder for hovedkomitéen, professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet
11:30  Kommentarer fra evaluerte institusjoner:
Dekan Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen
Direktør Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning  
12:00  Kommentarer og spørsmål fra salen
12:25 Videre oppfølging av evalueringen v/avdelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo, Forskningsrådet

12:30  Minglemat i møtesenteret

Del 2 

13:00 Innledning v/NOKUT Stephan Hamberg
13:10 Presentasjon av utdanningsevalueringen ved panelledere:
Professor Anne Skorkjær Binderkrantz, Aarhus universitet (statsvitenskap)
Professor Christofer Edling, Lund Universitet (sosiologi)
Professor Henri de Groot, Vrije universiteit Amsterdam (økonomi) 
14:00 Kommentarer og spørsmål fra salen

14:20  Pause

Del 3 

14:35 Innledning v/Åsne Kalland Aarstad, NOKUT
14.40  Hvordan vurdere samspill mellom forskning og utdanning v/Mari Elken, NIFU 
14:55 Hovedfunn i samspillsevalueringen v/Åsne Kalland Aarstad, NOKUT
15:05 Evaluering av samspill: refleksjoner fra sosiologipanelet v/Professor Christofer Edling, Lund Universitet
15:20  Avslutning og veien videre v/Heidi Dybesland, Forskningsrådet og Stephan Hamberg, NOKUT