Gå direkte til innhold
 

Lansering av VAM-programmets evaluering

Sted:
Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
24.04.2017 10:00 CET
Avsluttes:
24.04.2017 12:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) har blitt evaluert, og resultatene er klare. Velkommen til presentasjon av resultatene og orientering om planene for ny programsatsing.

VAM-programmet er Forskningsrådets største samfunnsvitenskapelige satsing. Programmet er tiårig (2009-2018) og ble etablert etter en sammenslåing av tre tidligere forskningsprogrammer: Velferdsprogrammet, Arbeidslivsprogrammet og IMER-programmet.

PROGRAM:

Møteleder Ingebjørg Aadland

Kl. 10.00-11.15:
Presentasjon av hovedfunn fra evalueringen v/sekretariatsleder Stefan Brendstrup

Rapporten overleveres til John-Arne Røttingen,administrerende direktør i Forskningsrådet

Kommentarer fra programstyreleder Alf Erling Risa, departementsråd Eli Telhaug og professor Gunn Elisabeth Birkelund

Kommentarer og spørsmål fra publikum

Kl. 11.30-11.45:  
Orientering om arbeidet med ny programsatsing og planer framover v/Rita Bergersen

Spørsmål fra publikum

Kl. 11.45-12.30:  
Enkel lunsj og mingling.

PÅMELDING HER


Komiteen som har evaluert VAM-programmet:

Christoffer Green-Pedersen, professor, statskundskap, Universitetet i Aarhus (leder)

Pieter Bevelander, professor, økonomisk historie/migrasjon. Malmö högskola

Karin Mossler, Forskningssamordnare, Sosialdepartementet, Sverige.

Nanna Mik-Meyer, Professor sosiologi. Nasjonalt senter for samfunnsforskning (SFI) København.

Anders Björklund, professor i samfunnsøkonomi, SOFI  (Institutet för social forskning) i Stockholm

Chefskonsulent Stefan Brendsrup fra Pluss konsulentfirma i Århus har vært sekretariatsleder.