Gå direkte til innhold
 

Lansering av NORGLOBAL 2

Sted:
Forskningsrådet, aud. Moser, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
26.04.2017 10:00 CET
Avsluttes:
26.04.2017 12:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Vi inviterer til lansering av utviklingsforskningsprogrammet NORGLOBAL- 2.

Med midler fra Utenriksdepartementet videreføres NORGLOBAL-2 for perioden 2017-2024, og vi inviterer til lansering av programmet.

Påmelding til lanseringen.

Programmet skal finansiere forskning av høy kvalitet, og med relevans som kan bidra til global bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.  Programmet skal bidra til helhet og langsiktighet i kunnskapsutviklingen på utviklingsområdet i Norge, og styrke samarbeidet mellom norske og internasjonale forskningsinstitusjoner, inkludert forskningsinstitusjoner i utviklingsland.

Første utlysning for NORGLOBAL 2 er nå ute, og det lyses ut inntil 64 millioner kroner til utviklingsforskning. Se utlysning her.

Program for lanseringen

Velkommen

Jon Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges forskningsråd

Introduksjon av:

Tone Skogen, Statssekretær Utenriksdepartementet

Jon Lomøy, Direktør Norad

Jesper W. Simonsen, Divisjonsdirektør, Norges Forskningsråd

Orientering om programmet:

Øyvind Østerud, leder for NORGLOBAL-2 programstyre

Orientering om utlysningen:          

Inger-Ann Ulstein, NORGLOBAL-2 programkoordinator