Gå direkte til innhold
 

Lansering av Kunnskapssenter for utdanning

Sted:
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsv. 29
Starter:
16.05.2013 09:00 CET
Avsluttes:
16.05.2013 11:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil stå for den offisielle åpningen som også sendes direkte på nett-tv. Kunnskapssenterets direktør Sølvi Lillejord vil gjøre rede for "Kunnskapssenterets bidrag til økt kvalitet i norsk utdanning".

invitasjon Kunnskapssenteret er en avdeling i Norges forskningsråd, og divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen deltar også.

Kunnskapsbasert praksis står sentralt i en samtale mellom rektor Pål Riis, Ullern videregående skole, professor Andreas Lund, Senter for fremragende utdanning, UiO og lærer Ane Krogsæter Aarre fra Fyrstikkalleen skole. Ellers deltar Ragnhild Lied fra Utdannings-forbundet, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard og nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken.

I tillegg blir det til og med tid til et friminutt med underholdning ved Elvebakken videregående skole.

Følg åpningen direkte her 16. mai fra kl. 09.:

Kunnskapssenter for utdanning har som oppgave å oppsummere, sammenstille og formidle den beste kunnskapen om utdanning. Senterets kunnskapsbase skal være tilgjengelig for de som arbeider i barnehage, skole, høyere utdanning og voksenopplæring, for de som utformer utdanningspolitikk og for ansatte i forvaltningen. Senteret skal bidra aktivt til en opplyst og kunnskapsbasert utdanningsdebatt.

Program lansering KSU 16.5.13 PDF - 422 KB

Meld deg på

Kunnskapssenter for utdanning skal
  • Samle og presentere systematiske kunnskapsoversikter i en åpen og tilgjengelig database
  • Tilrettelegge kunnskapsbasen for alle som arbeider i barnehage, skole, høyere utdanning og voksenopplæring, i forvaltningen og med utforming av utdanningspolitikk
  • Sammenstille nasjonal og internasjonal utdanningsforskning og formidle den beste tilgjengelige kunnskap om utdanningsspørsmål
  • Identifisere forskningsfronten og kunnskapshullene i norsk utdanningsforskning, og bidra til økt oppmerksomhet om kvalitet og relevans
  • Bidra til økt kompetanse og kapasitet på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater – i samarbeid med norske og internasjonale forskere og med Forskningsrådets programsatsinger 

 

 Nettside: www.kunnskapssenter.no