Gå direkte til innhold
 

Lansering av Forskningsrådets nordområdestrategi

Sted:
Tromsø - Hotel Edge, møterom Arbeidskontoret 2
Starter:
21.01.2019 16:15 CET
Avsluttes:
21.01.2019 17:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
I forbindelse med Arctic Frontiers i Tromsø inviterer Forskningsrådet til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

Forskningsrådet lanser nå en ny revidert versjon av sin strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

Lanseringen er lagt til Arctic Frotiers-konferansen i Tromsø som er en viktig møteplass for forskning, næringsliv, politikk og forvaltning i nordområdene. Her vil vi presentere status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan den nye strategien vil påvirke veien videre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide som deltar på Arctic Frontiers, vil være til stede ved lanseringen og kommentere strategien. I tillegg er en del sentrale aktører i nord invitert til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til beste for regionen.   

Les strategien her:  Forskning og innovasjon i og for nord PDF - 3,8 MB

Program

  • Status for forskningsinnsatsen i og for nordområdene – ny strategi for veien videre
    Administrerende direktør John-Arne Røttingen, Forskningsrådet
  • Strategi for forskning og innovasjon i og for nord sett i utenrikspolitisk perspektiv
    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
  • Synspunkter og kommentarer fra sentrale aktører i nord

Kontaktperson: Ragnhild Rønneberg, Forskningsrådet 

Påmeldingsfrist: 16. januar