Gå direkte til innhold
 

Lansering av Forskningsrådets nordområdestrategi

Sted:
Tromsø - Hotel Edge, møterom Arbeidskontoret 2
Starter:
21.01.2019 16:15 CET
Avsluttes:
21.01.2019 17:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
I forbindelse med Arctic Frontiers i Tromsø lanserte Forskningsrådet sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

Forskningsrådet har lansert en ny revidert versjon av sin strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

Lanseringen ble lagt til Arctic Frotiers-konferansen i Tromsø som er en viktig møteplass for forskning, næringsliv, politikk og forvaltning i nordområdene. Her presenterte vi status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan den nye strategien vil påvirke veien videre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide som deltar på Arctic Frontiers, var til stede ved lanseringen og kommenterte strategien. I tillegg var en del sentrale aktører i nord invitert til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til beste for regionen.   

Les strategien her:  Forskning og innovasjon i og for nord PDF - 3,8 MB

Program

 

16:15-16:25
Status for nordområdesatsingen i Forskningsrådet og veien videre
John-Arne Røttingen, adm. direktør, Forskningsrådet

16:25-16:35   
Strategien satt inn i en større sammenheng
Ine Eriksen Søreide, utenriksminister

16:35-16:40   
Samfunnsutviklingen i nord, sett fra et urfolks perspektiv
Aili Keskitalo, president, Sametinget

16:40-16:45   
Prioriterte kunnskapsområder i nord, Havet som ressurs
Anne Husebekk, rektor, UiT Arktiske Universitet

16:45-16:50   
Strategiske hovedgrep, Kunnskapsbasert næringsutvikling og Bioøkonomi
Målfrid Baik, direktør, NHO Arktis

16:50-16:55   
Flere muligheter på land, til havs og i rommet
Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring, Troms fylkeskommune

16:55-17:00   
Strategiske hovedgrep, Samfunnsutvikling i nordområdene
Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning, Nordland fylkeskommune

17:00-17:05   
Prioriterte kunnskapsområder i nord, Klima og miljø
Ole Arve Misund, direktør, Polarinstituttet

17:05-17:10   
Fornybare ressurser og petroleum
Frode Mellemvik, direktør, High North Center for Business and Governance

17:10-17:15   
Fylkeskommunens posisjon internasjonalt og innen levevilkår og samfunnsliv
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører, Finnmark Fylkeskommune

17:15-17:20   
Svalbard, Uunik infrastruktur og rekruttering til forsking i Arktis
Harald Ellingsen, direktør, UNIS

17:20-17:35   
Spørrerunde

 

Kontaktperson: Ragnhild Rønneberg, Forskningsrådet 

Hadde du ikke anledning til å delta fysisk kan du se video her: 

https://livestream.com/accounts/12996210/events/8530746/videos/186127117