Gå direkte til innhold
 

Lansering: Rapport for evaluering av utdanningsforskningen i Norge

Sted:
Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Drammensveien 288
Starter:
07.03.2018 12:00 CET
Avsluttes:
07.03.2018 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Onsdag 7. mars lanserer Forskningsrådet sluttrapporten fra evalueringen av utdanningsforskning i Norge.

Foto: Shutterstock

Se lanseringen her:

Forskningsrådets fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet sett i et internasjonalt perspektiv. I evalueringen av norsk utdanningsforskning har 16 norske institusjoner deltatt. Evalueringen er gjennomført av en internasjonal komité bestående av 9 medlemmer. Komiteen er ledet av professor Mikael Alexandersson. I tillegg har eksperter i seks internasjonale fagpanel vurdert underlagsmaterialet som forskergruppene har levert inn til evalueringen.

Evalueringen kommer med konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet i utdanningsforskning i Norge. På lanseringsseminaret vil evalueringskomitéens leder presenterer evalueringens hovedfunn.

Program:

12.00-12.30 Registrering og lunsj
12.30.-15.00
 • Velkommen
  v/divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet
 • Utdanningsevalueringen, presentasjon og anbefalinger
  v/professor Mikael Alexandersson, leder for evalueringskomiteen og Göran Melin, faglig sekretariat
 • Bibliometriundersøkelsen, presentasjon og hovedfunn
  v/Rasmus V. Lund Jensen, Damvad
 • Kommentarer fra Kunnskapsdepartementet
  v/statssekretær Rebekka Borsch
 • Kommentarer fra salen og debatt
15.00 Enkel bevertning


Ordstyrer: Kristen Ulstein, Forskningsrådet

Her kan du melde deg på.

Hold av dagen!