Gå direkte til innhold
 

Lansering: Evalueringen av norsk humanioraforskning

Sted:
Forskningsrådets lokaler, auditoriet Moser, Lysaker
Starter:
23.06.2017 09:30 CET
Avsluttes:
23.06.2017 13:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Velkommen til lansering av hovedrapporten fra Forskningsrådets evaluering av det humanistiske fagområdet (HUMEVAL). Lanseringa blir strømmet.

Forskningsrådets fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet sett i et internasjonalt perspektiv.

36 norske institusjoner har deltatt i evalueringen av humaniora, som har blitt utført av åtte internasjonale fagpaneler. Evalueringen har resultert i konkrete anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet og effektivitet i den humanistiske forskningen i Norge.

Forskningsrådet inviterte til et lanseringsseminar hvor evalueringskomitéens leder, professor Shearer West (University of Sheffield), presenterte evalueringens hovedfunn.

Her kan de sjå lanseringsseminaret i opptak.

Rapportene fra evalueringa kan du laste ned her.