Gå direkte til innhold
 

Klynger, plattformer og piloter i Horisont 2020:for klynger, bedrifter, forskere

Sted:
Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
14.09.2017 09:30 CET
Avsluttes:
14.09.2017 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for å hjelpe potensielle deltakere å utforske mulighetene på disse områdene og forberede seg på kommende arbeidsprogrammer.

Europakommisjonen støtter ulike klynger, plattformer og pilotaktiviteter i sitt kommende arbeidsprogram for 2018-2020. Klynger (Hubs) inkluderer kreative klynger, innovasjon- og digitale klynger. Disse klyngene dekker flere temaer innen digitalisering og offentlig innovasjon. Plattformer og piloter muliggjør testing i bred skala av teknologi eller andre aktiviteter, og at små bedrifter kan ta det i bruk.

Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for å hjelpe potensielle deltakere til å utforske mulighetene på disse områdene og forberede seg på kommende arbeidsprogrammer.

Nedenfor finner du en agenda for verkstedet og informasjon om de foreløpige utlysningene i de ulike delene av Horisont 2020. Klynger, plattformer og piloter kan bli funnet i både utlysninger om ledende aktiverende industriell teknologi og i utlysninger rettet mot å løse samfunnsutfordringer. I vedlegget "Workshop thematic description" finner du detaljert informasjon om utlysningene sammen med foreløpige datoer for Kommisjonens arrangementer.

Tid

Program

09.30-10.00

Registrering og kaffe

10.00-10.20

Velkommen fra Hilde Erlandsen, Avdelingsdirektør Muliggjørende teknologier, Norges forskningsråd og Eva Camerer, spesialrådgiver Innovasjon Norge

10.20-10.30

Introduksjon til dagens plan, Eva Camerer, spesialrådgiver Innovasjon Norge

10.30-11.00

Calls for Hubs, platforms and pilots in Horizon 2020
Anne-Marie Sassen, Deputy Head, Unit for technologies and systems for digitising industries and Arian Zwegers, Programme Officer (via video link)

11.00-11.45

Eksempler fra pågående prosjekter
Platform: Özgü Alay, prosjektkoordinator for MONROE. Simula
Hub: ECHORD++. Geoff  Pegman, RURobots

11.45-12.30

Lunsj og nettverking

12.30-14.00

Parallelle sesjoner – husk å registrere din preferanse!

14.00-15.30

Speed dating / mingling – med Innovasjon Norge, nasjonal kontaktperson for hvert program, hverandre!

 

Workshop thematic description DOCX - 1,5 MB

Påmelding innen 8. september 2017

Presentasjoner/Innlegg