Gå direkte til innhold
 

Klima for miljøforskning - Miljø 2015-konferansen II

Sted:
Thon Hotel Opera, Oslo
Starter:
16.02.2010 10:00 CET
Avsluttes:
17.02.2010 16:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Formidling av resultater fra miljøforskningen og diskusjon om bruk av forskningsbasert kunnskap i miljøforvaltningen sto sentralt under Miljø 2015s andre programkonferanse 16. og 17. februar 2010.

Målet med forskningen i Miljø 2015-programmet er å få kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming. Programkonferansen i 2010 fungerte som en god arena for dialog mellom forskere og forvaltning som kan bidra til å nå dette målet. 

Formidling og debatt

Programmets første dag var lagt opp med brede foredrag for å formidle resultater og belyse problemstillinger som burde ha stor interesse for forvaltningen, blant annet om hvordan forvaltningsregimer påvirker økosystemer, om EUs vannrammedirektiv og om miljøgifter som utfordring for både nasjonal og internasjonal miljøforvaltning, se konferanseprogrammet.

Fra konferansen Fornøyd programstyreleder Arild Vatn (nr 2 fra høyre) sammen med hovedinnlederne første konferansedag. (Foto: Anne Ditlefsen)

Forutsetningene for å kunne drive kunnskapsbasert forvaltning var også tema for en paneldiskusjon der forskere, politikere, organisasjoner og forvaltning ble utfordret til å tenke nytt. Bruk og vern-problematikk med utgangspunkt i verneområdet på Dovrefjell ble presenteret som utgangspunkt for denne diskusjonen.

Dagen ble avsluttet med parallellsesjoner for presentasjon av resultater fra ny, norsk miljøforskning i regi av Miljø  2015.   

Forskerdiskusjon

Konferansens andre dag er særlig lagt opp for å imøtekomme forskernes behov for å presentere og diskutere resultater. 

Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik fra Forskningsrådets Divisjon for store satsinger, åpnet dagen med å sette miljøforskningen i perspektiv - både i forhold til målene i Forskningsmeldingen "Klima for forskning", betydningen av internasjonalt samarbeid og gjennomslag i EU-forskningen, og ved å peke på utfordringene for programmet MIljø 2015.

Presentasjonene som ble gitt under konferansen kan lastes ned via lenker i boksen nedenfor. Her er også lenker til nyhetssaker på programsidene under og etter konferansen.

Flere av innleggene ved konferansen er omtalt i artikler på nettstedet forskning.no:

For mange rein (11.2.2010)

Leter etter naturens tålegrenser (12.2.2010)

Motstandsdyktig gammelskog (15.2.2010)

Langsom kamp mot miljøgifter (16.2.2010)