Gå direkte til innhold
 

Kick-off Horisont 2020, næringslivsrelevante virkemidler, Tromsø

Sted:
LINKEN SIVA Innovasjonssenter, Tromsø
Starter:
14.12.2017 10:30 CET
Avsluttes:
14.12.2017 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Siste del av arbeidsprogrammet til EUs Horisont 2020 er nylig lansert og det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 30 milliarder euro. Her er det store muligheter for bedrifter og offentlig sektor. På møtet kan du treffe flere av våre spesialister som gir praktisk rådgivning om hva som skal til for å lykkes med en søknad til Horisont 2020.

Deltakerne vil få råd om og innsyn i det store nasjonale støtteapparatet og praktiske forhold knyttet til det å skrive en EU-søknad. I fellesdelen vil Forskningsrådet informere om hvordan du best mulig forbereder deg til å skrive en søknad til Horisont 2020, tilgjengelig veiledning og mentoring, hvordan du søker om prosjektetableringsstøtte og hvordan du finner frem til de rette utlysningene i de ulike programmene i Horisont 2020. Regionalt forskingsfond vil deretter informere om sine ordninger.

I parallellsesjonen får du nærmere kjennskap til to sentrale ordninger for bedrifter/offentlig sektor: SMB-instrumentet og EUROSTART/EUREKA. Det gis et kort introduksjonskurs i søknadsskriving og hvordan du skal skrive en "One-pager"/skisse. Det er også avsatt tid til individuelle samtaler med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Nb: Alle oppfordres til å ha med PC og følge deler av presentasjonene/veiledningen via denne, det er trådløst nettverk i lokalene.

Påmelding her.

Program

10.30 – 12.00

Velkommen og introduksjon
v/ prorektor Edel Storelvmo, Virkemidlene er våre – vi må få tak i dem?
UIT Norges Arktiske Universitet

Nasjonalt støtteapparat for næringsliv og offentlige virksomheter
v/NCP-koordinator Bente Bakos og spesialrådgiver Inger Nordgard, begge fra Forskningsrådet

Næringslivets muligheter i Horisont 2020
SMB Instrumentet ved Ingrid Martenson Bortne, Innovasjon Norge Arktis

Eurostar ved NCP Inga Bruskeland, Norges Forskningsråd

Samarbeidsprosjektene ved NCP Stefan Gundersen, Norges Forskningsråd

Offentlige virksomheter muligheter i Horisont 2020
v/ nasjonal kontaktperson (NCP) for offentlig sektor Idun Lyngstad, Forskningsrådet

Regionalt forskingsfond Nord Norge ved Steffen Ahlquist
Hva er regionalt forskingsfond? Hvordan søke på midler fra fondet?

12.00 – 12.45 God mat og god prat i minglearealet

13.00 – 14.30 Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1: SME-instrumentet ved Ingrid Martenson Bortne

I denne sesjonen får du informasjon om ordningen og gode råd for søknadsskrivingen. Hvordan opprette søknad? Hvordan oppbygger du en søknad? Hva er viktig å ta hensyn til? Hvordan vinkle søknaden?

Parallellsesjon 2: EUROSTARS/EUREKA ved Inga Elisabeth Bruskeland

I denne sesjonen får du informasjon om EUROSTARS/EUREKA-ordningen, og gode råd for søknadsskrivingen. Hvordan oppbygger du en søknad? Hva er viktig å ta hensyn til? Hvordan vinkle søknaden?

Parallellsesjon 3: Forsknings- og innovasjonssamarbeid – forskere – bedrift – offentlig virksomhet

I denne sesjonen gis informasjon om hvordan du går frem om du skal samarbeide med forskere. Hvordan du får veiledning og mentoring, søker om prosjektetableringsstøtte, og hvordan du finner frem til de rette utlysningene i de ulike programmene i Horisont 2020.
 

14.30-15.30: Individuelle samtaler

EUROSTARS/EUREKA ved Inga Elisabeth Bruskeland

SME-instrumentet ved Ingrid Martenson Bortne

Regionalt forskingsfond Nord Norge ved Steffen Ahlquist

Norges forskningsråd ved nasjonale kontaktpersoner (NCP) Stefan Gundersen, Idun Lyngstad og Maan Singh Sidhu