Gå direkte til innhold
 

Innovasjon i offentlig sektor - muligheter og erfaringer med forskning

Sted:
Grand Hotel Terminus, Bergen
Starter:
23.01.2018 09:30 CET
Avsluttes:
23.01.2018 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Bergen: Er du involvert i utviklings- og innovasjonsprosesser i, med eller for offentlig sektor? Har du utfordringer som forskning kan svare på?

Lurer du på hvilke muligheter du har for å få finansiert denne forskningen?

Kom på inspirasjons- og informasjonsdag!

Program Bergen PDF - 324 KB

Påmelding (Påmeldingsfrist 19. januar, kl. 12.00)

Første del av dagen er satt av til informasjon om de viktigste finansieringsmulighetene for kommunene og andre offentlige virksomheter – og eksempler til inspirasjon. Dette vil også være nyttig for partnere innen forskning, næringsliv og frivillig sektor - både de som allerede har et innovasjonssamarbeid med en offentlig virksomhet og de som ønsker å ta initiativ til et slikt samarbeid.

Du får informasjon om disse finansieringsordningene:

  • Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE)
  • Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)
  • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)
  • Offentlig sektor ph.d. (OFFPHD)
  • Regionalt forskingsfond Vestlandet – kommunal sektor (RFFVEST)
  • Horisont 2020 (H2020)

Fjell kommune, Lindås kommune, Bergen kommune, Difi og andre vil dele sine erfaringer med deg.

Siste del av dagen kan du velge mellom to parallelle sesjoner;

  • Innsats for barn og unge
  • Innovative offentlige anskaffelser

Første sesjon handler om hvordan forskning kan bidra til mer innovasjon og en styrket kommunal/ offentlig innsats for barn og unge. Det er et stort behov for å sette brukeren i sentrum både for tjenestene og forskningen på tjenestene, og det vil være aktuelt å se på f.eks følgeforskning av tiltak og innovasjoner, innovasjoner som kan styrke samspillet på tvers av tjenestene, og hvordan man kan få til et godt samspill mellom ulike tjenestenivåer, næringslivssektoren, forskning, innovasjon og øvrige aktører i samfunnet.

Andre sesjon handler om det nye regelverket som blant annet åpner for en mer dialogbasert innkjøpsprosess, og kan inkludere FoU og innkjøp i en og samme kontrakt.

Møtet arrangeres av Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune