Gå direkte til innhold
 

Informasjonsmøte om innovasjonsprosjekter i næringslivet

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
15.08.2018 11:00 CET
Avsluttes:
15.08.2018 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Velkommen til informasjonsmøte om årets utlysning!
Vi gjennomgår det nye søknadsskjemaet, ny mal for prosjektbeskrivelse og forklarer hvordan vi vurderer søknader.

Norges forskningsråd lyser i år ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer. Forskningsrådet har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Onsdag 15. august 2018 kl. 11.00-14.00 arrangerer Forskningsrådet informasjonsmøte for alle interesserte søkere til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi vil gå grundig gjennom det nye søknadsskjemaet og malen for prosjektbeskrivelse. I tillegg vil vi også forklare hvordan vi vurderer søknadene. 

Se program og meld deg på innen mandag 13. august kl. 15.00.

 

Les mer om innovasjonsprosjekter i næringslivet 

 

Nyheter som omtaler dette arrangementet