Gå direkte til innhold
 

Informasjonsmøte om MSCA RISE 2017

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensvn 288, Lysaker - ABEL 3
Starter:
20.01.2017 10:00 CET
Avsluttes:
20.01.2017 12:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om MSCA RISE 2017 og om utveksling av forskningspersonell

I informasjonsmøtet vil Forskningsrådets National Contact Points informere om utlysningen. På grunn av sykdom blir det en forandring i programmet: Sarah Hean fra Universitetet i Stavanger og Univ. Bournemouth vil fortelle om sine erfaringer med å søke og få midler til RISE-prosjektet "CO-LAB". Hean koordinerer det eneste norsk-koordinerte RISE-prosjektet fra utlysningen 2016.

Marie Sklodowska-Curie Actions RISE tilbyr gode muligheter for å:

  • utveksle ansatte ved forsknings- og innovasjonsinstitusjoner globalt
  • koble akademiske institusjoner og næringsliv i nettverk
  • styrke din institusjons internasjonale relevans og ansattes karriereutvikling
  • etablere et Horisont 2020-prosjekt som kan gi deg nettverk for andre EU-prosjekter

Marie Sklodowska-Curie Actions er en del av Excellent Science-pillaren i Horisont 2020, og feirer 20 år i 2016. Det er et program som siden starten i 1996 har finansiert nær 100.000 forskere, og 5000 institusjoner. 107 land har deltatt i MSCA. Det er rett og slett kjent og anerkjent i hele forskningsverden.

Utlysningen for RISE i 2017 er på 80 millioner euro og skal gå til prosjekter der nettverkssamarbeid og kunnskapsoverføring står i sentrum. Også i 2016-utlysningen gjorde norske miljøer det godt med 1 koordinert prosjekt og totalt 11 norske deltakelser i innvilgede samarbeid. Med en innvilgelsesrate på ca. 25 % i 2015 og 2016, er dette en ordning der det er gode muligheter for å lykkes!

Søknadsfrist for RISE 2017 er 5. april 2017.

Oppdatert program 19.01.2017 PDF - 120 KB
 

Påmelding innen 19. januar


 

Her kan du lese mer om MSCA og RISE

Oversikt over finansierte RISE-prosjekter i Horisont 2020

Oversikt over utlysning 2017