Gå direkte til innhold
 

Informasjonsmøte om EØS-midlene i Kristiansand

Sted:
Auditoriet i Sørlandets kunnskapspark, Gimlemoen 19
Starter:
22.08.2017 10:00 CET
Avsluttes:
22.08.2017 12:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

Målgruppe: Forskere, administrativt ansatte ved forskningsinstitusjoner og klynger i Agder

Påmelding her  
Påmeldingsfrist 21. august, kl. 12.00
 

Hensikten med møtet er å orientere om EØS-midlene, både erfaringene så langt og utsiktene til neste periode og nye programmer. Forskningsrådet ønsker å etablere en tett dialog med institusjonene og i møtet blir det lagt opp til en utveksling av perspektiver fra begge sider.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Forsknings- og utdanningssamarbeid er blant programmene som blir finansiert med EØS-midlene.

Land som er med i EØS-ordningen er: Polen, Romania, Tsjekkia, Portugal, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Kypros og Malta.

Tema som blir tatt opp:

  • Erfaringer fra EØS-midler til forskning (2012-2017).
  • Planer og avtaler om EØS-midler til forskning i fremtiden (2017-2023)
  • EØS-midler til mobilitet for studenter og ansatte samt utdanningssamarbeid
  • Hvordan bør universitet og forskningsinstiutter forholde seg til neste periode EØS-midler?
  • H2020 virkemidler som retter seg mot samme land som EØS-midlene, EØS-samarbeid som springbrett til H2020
  • Institusjonenes deltagelse og erfaringer med EØS-prosjektene
  • Forskningsrådets arbeid med mobilisering til H2020 i Agder

Seminaret er åpent for alle med interesse for forsknings- og utdanningssamarbeid med EUs nye medlemsland.

Ler mer om forskningsprogrammene under EØS-midlene her.

Arrangør: Forskningsrådet i samarbeid med Sørlandets Europakontor og EU-nettverket Horizon South Norway