Gå direkte til innhold
 

Hvordan legge til rette for mobilitet av forskere til og fra Norden

Sted:
Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
Starter:
28.04.2014 11:30 CET
Avsluttes:
29.04.2014 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Internasjonal rekruttering og praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere er tema for denne nordiske EURAXESS-konferansen.

Forskningsrådet og NordForsk vil sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus ønske velkommen deltagere fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norden til denne konferansen om praktisk bistand og støtte til forskermobilitet.

Hvordan kan Norden bli bedre på å tiltrekke seg dyktige utenlandske forskere? spør vi på konferansen i Oslo 28. og 29. april, der vi ser særlig på hvordan vi kan praktisk legge til rette for forskere som kommer til oss eller vil reise ut. Hvordan kan Norden bli bedre på å tiltrekke seg dyktige utenlandske forskere? spør vi på konferansen i Oslo 28. og 29. april, der vi ser særlig på hvordan vi kan praktisk legge til rette for forskere som kommer til oss eller vil reise ut. Vi vil blant annet se på gode eksempler på internasjonal rekruttering og tilrettelegging i de nordiske landene. Vi vil diskutere problemer og utfordringer knyttet til dette, og løsninger. Hvordan kan nordiske forskningsinstitusjoner tiltrekke seg - og beholde - dyktige utenlandske forskere?

Konferansen vil foregå på engelsk. Du finner program på Forskningsrådets engelske nettsider. Påmeldingen er avsluttet. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) der konferansen finner sted, har adresse Pilestredet 46. Se også hvordan du kan finne fram til høyskolesenteret (hovedcampus).