Gå direkte til innhold
 

Horisont 2020 - Master of Finance and EC Audits

Sted:
NHH
Starter:
03.06.2019 09:00 CET
Avsluttes:
05.06.2019 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Tre-dagers kurs i Bergen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Dette kurset, som går over tre dager, inneholder:

  • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.

  • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).

  • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres  i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.

  • En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.

  • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Training course outputs:

  • Learn everything about the financial rules of H2020 - find out what is new, what has changed and how to get the most out of your budget.
  • Participate in Europa Media's well-known Financial Reporting and EC Audit workshops and prepare your financial statement (Form C) and simulate a real-life audit.
  • Discover the mistakes you made during the workshops and find out how to avoid making them again.

Prerequisite: participation on a Level 2 management course, or experience in H2020 financial reporting

​Language: ​English

Programme PDF - 210 KB

Registration

Course fee: None, but a fee of NOK 1000,- will be charged for no-show.