Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
13.10.2016 09:00 CET
Avsluttes:
14.10.2016 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering i våre lokaler på Lysaker (Oslo). Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Prosjektgjennomføring og teknisk rapportering

 • Grant Agreement forhandlinger
 • Prosjektoppstart - Konsortiumavtale, forskuddsutbetalinger, bankgarantier og kickoff-møte
 • Effektiv prosjektledelse i praksis – fakturerbare og ikke-fakturerbare kostnader
 • Immaterielle rettigheter (IPR) i praksis
 • Teknisk rapportering – Hva skal rapporteres og hvordan?
 • Tekniske gjennomganger (reviews) – Hvordan forberede seg?

Økonomiledelse og rapportering

 • Finansielle regler i Horisont 2020 – og hvordan harmonisere EUs regler med nasjonale skatteregler og interne regnskapsrutiner
 • Fakturerbare og ikke-fakturerbare kostnader
 • Ulike måter å kalkulere personalkostnader – ansatte og konsulenter
 • Reiseutgifter, utstyrskostnader, andre kostnader, samt overheadkostnader basert på praktiske eksempler
 • Bruk av subkontraktorer og tredjeparter – hvordan unngå at kostnader ikke godkjennes
 • Praktisk rapportering – gjennomgang av finansielle rapporter (format, innhold, prinsipper, mulige fallgruver)
 • Opplasting av rapporter til deltakerportalen (participant portal) – tips for å holde kontroll på partneres prosjektutgifter

Målgruppen for seminaret er EU-rådgivere ved universiteter/høgskoler og institutter, samt administrativt personale med ansvar for økonomiske eller juridiske aspekter ved Horisont 2020-prosjektene. Kurset passer også for prosjektledere.

Kurset blir holdt på engelsk.

Påmelding innen 7. oktober

Kursets program pr. 190916 PDF - 97 KB