Gå direkte til innhold
 

Horisont 2020 - Budsjettering - nivå 1

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker - HASSEL 1
Starter:
14.09.2017 09:00 CET
Avsluttes:
14.09.2017 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.


Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere.
Kurset inneholder også en praktisk øvelse.

Kurset passer spesielt godt for EU-rådgivere og økonomiansvarlige.

Språk:
Kurset holdes på norsk.

Program:  Program endelig Budsjettering nivå 1, 14 sept 2017 PDF - 136 KB
 

Påmelding:
Her kan du melde deg på kurset "Budsjettering - nivå 1".