Gå direkte til innhold
 

Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering

Sted:
Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker auditoriet Moser
Starter:
18.10.2017 09:00 CET
Avsluttes:
18.10.2017 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
De nye arbeidsprogrammene i Horisont 2020 for perioden 2018-2020 lanseres til høsten og innebærer spennende muligheter for norske miljøer til å hevde seg internasjonalt. Horisont 2020 har som et av sine viktigste mål å løse samfunnsutfordringene Europa står ovenfor. Digitalisering og IKT blir viktige verktøy for å lykkes med det.

Arrangementet vil ta utgangspunkt i de viktigste samfunnsutfordringene og hvordan disse kan løses gjennom Horisont 2020 ved digitalisering og anvendelse av IKT. Utvalgte områder er helse, sikkerhet, transport, energi og samfunnsfag.

Horisont 2020 har et stort fokus på tverrfaglighet, og samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer er viktig for å lykkes. Ved å delta på arrangementet vil du lære mer om utlysningene i Horisont 2020 og få muligheten til å etablere partnerskap med aktører som utfyller dine kompetanseområder.

Målgruppe: Forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor.

Formål:
Arrangementets mål er å informere om lanseringen av et de nye arbeidsprogrammene i Horisont 2020, og legge til rette for at aktører fra FoU, næringsliv og offentlig sektor kan bygge nettverk og samarbeid på tvers av sektorer. Målet er å lage en møteplass for aktører som ikke vanligvis møtes, og øke muligheten for at de går sammen om deltakelse i Horisont 2020.

Programmet vil inkludere:

  • Introduksjon: Horisont 2020 og digitalisering
  • Parallelle sesjoner på utvalgte topics med fokus på IKT/digitalisering for å løse samfunnsutfordringer
  • Individuelle møter: speed-dating
  • Hvordan forberede seg til å søke Horisont 2020

Program og påmelding

We want you to succeed!Kim Davis er nasjonal kontaktperson (NCP) for IKT. Dato :13.06.2017