Gå direkte til innhold
 

Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
16.01.2018 09:00 CET
Avsluttes:
16.01.2018 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Jobber du med helseforskning og ønsker å samarbeide med næringslivet? Da bør du melde deg på vårt matchmakingsarrangement. Horisont 2020 handler både om å løse viktige samfunnsutfordringer samt å bringe nye idéer ut til markedet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er viktig for å få til dette.
 
Det nye arbeidsprogrammet for Horisont 2020, SC1 Helse, demografiske endringer og livskvalitet innebærer mange finansieringsmuligheter for forskning og innovasjon innen helse og er publisert her.
 
Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer forskere og næringsliv til en informasjonsdag og matchmaking med fokus på nye samarbeidsmuligheter innen helse i Horisont 2020.
 
Hvorfor delta?
Lær  om de nye mulighetene i Horisont 2020. Diskuter prosjektideen din med andre deltakere eller eksperter fra Forskningsrådet. Finn nye prosjektpartnere og få førstehåndsinformasjon fra Europakommisjonen.
 
Målgruppe: Forskere og næringsliv.
 
Program:
 
  • Velkommen: Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd, og Kathrine Myhre, Norway Health Tech
  • Åpning ved statssekretær Maria Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Nye helserelaterte muligheter i Horisont 2020: Beatrice Lucaroni, Europakommisjonen 
  • Lunsj-workshop: Deltakerne deles inn i grupper basert på interesser
  • Norske FoU-institusjoners strategi for Horisont 2020 og eksempler på suksesshistorier
  • Paneldebatt: Strategier for samarbeid mellom forskning og industri: Inger Sandlie, UiO, Thomas Gundersen, Vitas, Ninia Johnsen, Folkehelseinstituttet,
    Ole Jacob Elle, Intervensjonssenteret 
  • SME-instrumentet, cascading grants og eksempler på suksesshistorier: Rosa Correa, Innovasjon Norge og Waqar Ahmed, Norway Health Tech
  • Match-making

Mer informasjon og påmelding.