Gå direkte til innhold
 

Grenseløst - Innovativt samarbeid på tvers

Sted:
Hotell Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
Starter:
01.03.2018 09:30 CET
Avsluttes:
01.03.2018 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Hvert år arrangerer vi en konferanse om kunnskapsgrunnlaget for norsk forskning. I år spør vi hva slags samarbeid framtidas forskningspolitiske utfordringer krever, og hvordan disse samarbeidene best kan dyrkes fram. Arrangementet er relevant for forskningsinstitusjoner, bedrifter og forskningspolitiske aktører.

Forskningsgjennombrudd skjer ofte i grenseflatene mellom ulike forskningsfelt og i spenningen mellom forskjellige kunnskapsområder. De store samfunnsutfordringene er komplekse og krever nye former for samarbeid og partnerskap mellom private, offentlige og frivillige aktører og relevante brukere. Samtidig peker OECD på at sektorprinsippet i norsk forskningspolitikk svekker potensialet som ligger i tverrsektoriell forskning og innovasjon.

 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø diskuterer behovet for endringer i den nye regjeringens forskningspolitikk.
   
 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer hvordan den nye regjeringens innovasjonspolitikk vil legge til rette for samarbeid på tvers.
   
 • Mariana Mazzucato diskuterer hvordan avkastning og risiko kan fordeles bedre mellom offentlige og private aktører. Hun ser også nærmere på hvordan slike partnerskap kan utvikles innenfor rammene av EU-kommisjonen arbeid med «missions».
   
 • Jack Stilgoe presenterer et rammeverk for ansvarlig innovasjon og gir sine vurderinger av hvordan allmenhet og forskere kan samarbeide på en meningsfylt måte.
   
 • Sir Mark Wahlport presenterer sine tanker om hvordan ett nytt samlet britisk forsknings- og innovasjonsråd skal finansiere de beste forsknings- og innovasjonssamarbeidene og idéene – på tvers av fag og sektorer.

En fersk analyse av norsk tverrfaglig forskning legges frem på konferansen, sammen med resultatene fra en pågående komparativ OECD-analyse av det svenske, norske og finske forskningssystemet.   

På konferansen deler vi også ut Forskningsrådets tre priser til unge fremragende forskere. 

Påmelding (frist 20. februar).

 

Program (pdf-versjon:  Program og talere PDF - 514 KB )

9.00 – 9.30: Registrering og kaffe

9.30 – 11.35: Behov for nye samarbeidsformer

 • Behov for endringer i regjeringens forskningspolitikk?​
  Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister
   
 • Innovation led-growth: opportunities from a mission-oriented lens
  Mariana Mazzucato, Professor University College London, Special Advisor for missiondriven science and innovation to EU Commissioner for Research, Carlos Moedas

 • Principles and Practices of Responsible Research and Innovation
  Jack Stilgoe, Senior Lecturer, University College London

10.50 - 11.10: Kaffe

 • Regjeringens innovasjonspolitikk
  Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister

11.35 – 12.40: Samarbeid på tvers av fag – muligheter og barrierer

 • Nurturing interdisciplinarity: Lessons from Norway and England
  Anoushka Davé, Consultant, Technopolis

 • Debatt: Samarbeid på tvers av fag – muligheter og barrierer
  Rebekka Borsch, statssekretær, Kunnskapsdepartementet,
  Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning,
  Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo,
  Gunnar Bovim, rektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
  Anne Husebekk, rektor, Universitetet i Tromsø

 • Prisutdeling: Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere

12.40 – 13.40: Lunsj

13.40 – 15.00: Politikkutvikling på tvers

 • Grenseløst: Innovativt samarbeid på tvers
  John-Arne Røttingen, adm. dir. Forskningsrådet
   
 • OECDs landgjennomgang av Sverige, Norge og Finland:
  En komparativ analyse

  Erik Arnold, Chairman Technopolis Group, Adjunct Professor Kungliga Tekniska høgskolan
   
 • UK Research and Innovation: Achieving Synergies
  Sir Mark Walport, Chief Executive Designate UK Research and Innovation


Konferansier: John-Arne Røttingen