Gå direkte til innhold
 

Frokostseminar: Det nye arbeidslivet

Sted:
Kulturhuset (store sal), Youngs gt. 6, Oslo
Starter:
25.10.2017 09:00 CET
Avsluttes:
25.10.2017 11:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Strukturelle endringer som globalisering, innovasjon, migrasjon og teknologiske endringer fører til store endringer i arbeidslivet.

Nye jobber skapes, forsvinner eller endres, nye kompetansekrav oppstår og organisering og innhold i stillingene endres.

 

PÅMELDING


Innledere:
Kjell Salvanes, Norges Handelshøyskole/Universitetet i Bergen
Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
Jon Erik Dølvik, Fafo

Salvanes har sett på hvilke konsekvenser strukturelle endringer de siste 30 årene har hatt for næringsutvikling og arbeidsliv.

Dølvik har studert hvordan midlertidige jobber har påvirket folks jobbkarrierer og muligheter til å skaffe seg varig arbeid.

Reisel har forsket på hva som gjør at gutter og jenter velger forskjellig utdanning og hvilke prosesser i arbeidsmarkedet som bidrar til at forskjellene mellom menn og kvinner endrer seg med hensyn til karriereutvikling og lønn.

På seminaret vil de tre diskutere hva deres forskningsfunn har å si for "det nye arbeidslivet"

Seminaret arrangeres av Forskningsrådets program for forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). VAM inviterer i høst til fire frokostseminarer for å markere avslutningen av programmet.

Siden 2008 har VAM finansiert 77 forskningsprosjekter, alle med temaer som er relevante for utforming av politikk og for folk flest på sentrale områder i det norske samfunnet.

Nyheter som omtaler dette arrangementet