Gå direkte til innhold
 

Frokostseminar: Den generøse velferdsstaten

Sted:
Kulturhuset (store sal), Youngs gt. 6, Oslo
Starter:
18.10.2017 09:00 CET
Avsluttes:
18.10.2017 11:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Den norske velferdsstaten er avhengig av legitimitet i befolkningen. Vilje til å bidra til fellesskapet i form av skatt er essensielt for å opprettholde denne velferdsmodellen.

 

PÅMELDING

 Innledere:
Alexander Cappelen, Norges Handelshøyskole
Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
Staffan Kumlin fra Universitetet i Oslo

Cappelen har i eksperimenter studert hvordan rettferdighetsbetraktninger påvirker velferdsstatens legitimitet.

Kumlin har forsket på om borgernes holdning til velferdsstatens fremtid endres når de utsettes for ulike samfunnsendringer.

Skevik Grødem har sett på hvordan (nye) politiske impulser og demografiske og økonomiske endringer har påvirket trygdepolitikken.

På seminaret vil alle tre diskutere hvilke betydninger deres forskningsfunn har for velferdsstatens fremtidige legitimitet.

Enkel frokost serveres fra 08.30.

Seminaret arrangeres av Forskningsrådets program for forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). VAM inviterer i høst til fire frokostseminarer for å markere avslutningen av programmet.
 

Siden 2008 har VAM finansiert 77 forskningsprosjekter, alle med temaer som er relevante for utforming av politikk og for folk flest på sentrale områder i det norske samfunnet.

 

 

 

Nyheter som omtaler dette arrangementet