Gå direkte til innhold
 

Frokostseminar: Arbeidsmigranters liv i Norge

Sted:
Kulturhuset (store sal), Youngs gt. 6, Oslo
Starter:
08.11.2017 09:00 CET
Avsluttes:
08.11.2017 11:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Norge har de siste årene hatt stor innvandring fra EU/EØS-området. Mange migranter lever transnasjonale liv og har ulike tilknytningspunkter til forskjellige deler av verden.

Kunnskap om tilbud og etterspørsel etter migrantenes arbeidskraft, og om deres rolle i arbeidsmarkedet er viktig for å kunne tilrettelegge for best mulig integrering.

PÅMELDING


Innledere:
Susanne Bygnes,  Universitetet i Bergen
Marta Bivand Erdal, PRIO
Pål Schøne, Institutt for samfunnsforskning.

Bygnes har studert motivene, forventningene og arbeidsmarkedsstrategiene til arbeidsmigranter som kommer til Norge.

Schøne har forsket på det offentliges strategier for arbeidsmarkedsintegrasjon.

Erdal har sett på forholdet mellom medborgerskap og integrering.

På seminaret diskuterer alle tre forholdet mellom migrasjonsmotiver, arbeidsmarkedet, statsborgerskap og transnasjonalitet.

Seminaret arrangeres av Forskningsrådets program for forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). VAM inviterer i høst til fire frokostseminarer for å markere avslutningen av programmet.
 

Siden 2008 har VAM finansiert 77 forskningsprosjekter, alle med temaer som er relevante for utforming av politikk og for folk flest på sentrale områder i det norske samfunnet.

Nyheter som omtaler dette arrangementet