Gå direkte til innhold
 

Fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk planlegges nå

Sted:
Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 OSLO
Starter:
02.03.2017 09:19 Central European Time
Avsluttes:
02.03.2017 09:19 Central European Time
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådets årlige konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken spør hvordan vi kan bruke kunnskap om fremtiden til å ta opplyste valg om hvilke utfordringer vi må prioritere, og hvilke muligheter vi må gripe for å forme en velfungerende forsknings- og innovasjonspolitikk

Se også sak om konferansen med lenker til opptak og presentasjoner.

Befolkningsvekst og aldring, urbanisering, globalisering og økende press på naturressursene former fremtiden. Disse og andre såkalte megatrender vil ha betydning for teknologiutviklingens retning og hastighet, forskningens organisering og resultater og utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikken. Samtidig vil vår evne til å skape et nullutslippssamfunn, legge til rette for en aktiv alderdom og utvikle gode helsesystemer avhenge av forsknings- og teknologiutviklingen. Også forsknings- og innovasjonssystemet påvirkes; big data endrer både forskningsprosessene, forskningens verktøy og krav til kompetanse hos forskerne, mens åpne forskningsdata kan demokratisere og effektivisere forskningen.

Hvordan kan vi bruke kunnskap om fremtiden til å ta opplyste valg om hvilke utfordringer vi må prioritere og hvilke muligheter vi må gripe? Hva slags prioriteringsprosesser må ligge til grunn for å sikre at vi tar robuste og fremtidsrettede valg? På årets kunnskapsgrunnlagskonferanse vil Andrew Wyckoff, OECDs direktør for forskning, teknologi og innovasjon presentere deres analyse av hvordan fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk vil se ut, og vi får også innblikk i en rekke fremtidsanalyser utviklet i norsk og nordisk sammenheng. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for regjeringens vurderinger og prioriteringer i arbeidet med revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og vil delta i diskusjonen om hvordan man sikrer en fremtidsrettet og velbalansert forsknings- og innovasjonspolitikk. Konferansen ledes av John-Arne Røttingen, ny administrerende direktør i Forskningsrådet fra 1.mars 2017.

Foreløpig program for konferansen er vedlagt. Meld deg på her:   Påmeldingskjema   Frist 10. februar 2017.

 

Velkommen

Presentasjoner/Innlegg