Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet på Aqua Nor 2017

Starter:
15.08.2017 10:00 CET
Avsluttes:
18.08.2017 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet deltar med stand og miniseminarer på årets Aqua Nor-messe i Trondheim. Her presenteres Forskningsrådets tilbud til bedrifter som vil forske, og gode eksempler på resultater av forskning i næringslivet.

Aqua Nor-messen er en vikitg møteplass for havbruksnæringen og tilhørende leverandørnæring. Forskningsrådet deltar med stand på messen fordi det gir oss en fin anledning til å møte folk i næringen direkte, i en situasjon der det er tid til spørsmål og forklaringer både om forskningsideer, søknadsfrister og hva Forskningsrådet har av tilbud til bedriftene.

Også i 2017 panlegger vi en serie med miniseminarer på standen. Miniseminarene som varer ca. en time, vil arrangeres en eller to ganger daglig på tirsdag, onsdag og torsdag i messeuka. Her vil representanter for bedrifter fortelle om forskningsprosjekter de har fått offentlig støtte til, hvordan de har jobbet med dem og hva de har oppnådd.

Innleggene fordeles på disse hovedtemaene:

  • Foredling, emballasje, marked
  • Fôr, farmasi, boiteknologi (bioøkonomi)
  • Produksjonsteknologi
  • Avlusingsteknologi
  • Annen teknologi

Fullstendig program for miniseminarene blir presentert her når det er klart. Programmet bli også bli annonsert i det sentrale messeprogramme for Aqua Nor.

Besøk oss i Hall A2 - stand nr. 629

Fra et av miniseminarene på Forskningsrådets stand ved messen i 2015. (Foto: Anne Diltefsen)