Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet på Aqua Nor 2017

Starter:
15.08.2017 10:00 CET
Avsluttes:
18.08.2017 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet deltar med stand og miniseminarer på årets Aqua Nor-messe i Trondheim. Her presenteres Forskningsrådets tilbud til bedrifter som vil forske, og gode eksempler på resultater av forskning i næringslivet.

Aqua Nor-messen er en vikitg møteplass for havbruksnæringen og tilhørende leverandørnæring. Forskningsrådet deltar med stand på messen fordi det gir oss en fin anledning til å møte folk i næringen direkte, i en situasjon der det er tid til spørsmål og forklaringer både om forskningsideer, søknadsfrister og hva Forskningsrådet har av tilbud til bedriftene.

Også i 2017 panlegger vi en serie med miniseminarer på standen. Miniseminarene som varer ca. en time, vil arrangeres en eller to ganger daglig på tirsdag, onsdag og torsdag i messeuka. Her vil representanter for bedrifter fortelle om forskningsprosjekter de har fått offentlig støtte til, hvordan de har jobbet med dem og hva de har oppnådd.

Program for miniseminarer

Tirsdag 15.8.  
kl. 13-14

Tema: Fôr/farmasi/bioteknologi
- Kandidat-vaksine mot lakselus, Pharmaq
- Utnyttelse av marine biprodukter, BoiMar
- Funksjonelle fôr mot virussykdom, BioMar

Onsdag 16.8.
kl. 11-12

Tema: Produksjonsteknologi
- Atlantis: Produksjon i dybden, AKVA group
- Manta – skånsom notvasker, Stranda Prolog  
- Lukket merdteknologi, AquaFuture

kl. 13-14

- Miljøvennlig rensing av nøter, NOCS
- Neste generasjon vektmåling av fisk, OptoScale
- Digitalisering av verdikjeden, Marintech Systems
- Automatisert overvåking, Maritime Robotics

kl. 15-16

Tema: Nærings-ph.d.
- Genetisk sporbar laks, AquaGen/NMBU
- Secrets of a biofilter, Krüger Kaldnes

Tordsag 17.8.
kl. 11-12

Tema: Produksjonsteknologi
- Hydrolizer mot lakselus, OEM Aquaservice
- Avsalta sjøvann mot parasitter, AquaFresh
- Framtidens havbruk, Steinsvik


Programmet bli også bli annonsert i det sentrale messeprogramme for Aqua Nor.

Besøk oss i Hall A2 - stand nr. 629

Fra et av miniseminarene på Forskningsrådets stand ved messen i 2015. (Foto: Anne Diltefsen)