Gå direkte til innhold
 

Forskningsdagene 2017

Sted:
Over hele landet
Starter:
20.09.2017 00:00 CET
Avsluttes:
01.10.2017 00:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Velkommen til Forskningsdagene! I tolv dager, over hele Norge skjer det: Vi inviterer deg til å møte forskere. Du finner dem blant annet på busser, torg, scener og kaféer hvor de forteller om forskningen sin. Du kan møte dem til middag, gjøre eksperimenter eller delta i diskusjoner. Eller du kan lene deg tilbake, høre på en debatt og lære noe nytt.

Det blir arrangementer for barn, ungdom og voksne – noe lett fordøyelig, og noe faglig tyngre.

Årets tema er verdier. Utgangspunktet for - og et viktig innhold i - dette temaet er bioøkonomi - som er et viktig satsingsområde for Forskningsrådet.  Når vi bruker begrepet verdier, favner det litt bredere og gjør det lettere for forskningsmiljøer over hele landet å presentere sin forskning under festivalen. Det er et vidt begrep, men det er naturlig å tenke både på bærekraft, blågrønne og fornybare verdier, kulturelle og religiøse verdier og på økonomisk verdiskaping. Verdiskapning i den digitale verden, dilemmaer rundt verdien av et liv og ikke minst at forskning har en egenverdi settes også på dagsorden.

Forskningsdagene er en nasjonal festival, med mange hundre arrangementer på opp mot 100 ulike steder i Norge. De aller fleste arrangementene er gratis og åpne for alle. Finn arrangementer i ditt fylke her http://www.forskningsdagene.no/arrangementer

Forskningsrådet står bak Forskningsdagene, og står selv for noen av arrangementene under festivalen. For øvrig er arrangørene universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, biblioteker, bedrifter og foreninger over hele landet.

Forskningsrådet stiller med disse arrangementene i år: