Gå direkte til innhold
 

Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima

Sted:
Forskningsrådet
Starter:
05.02.2019 09:00 CET
Avsluttes:
05.02.2019 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Kunnskapen om jorden og skogens betydning for klima øker. Forskningsrådet arrangerer et fagseminar om økosystemene på land og deres betydning for klima; for karbonlagring, utslipp eller opptak av karbon.

Seminaret er for forskere, forvaltningen, næringslivet og alle andre som jobber med denne tematikken.

Om invitasjon til forskere å sende inn forslag til abstract eller epost, se nederst i arrangementet.

På seminaret vil vi også informere om relevant arbeid i FNs klimapanel IPCC og FNs naturpanel IPBES. om nasjonale og internasjonale utlysninger i 2019 (se Informasjon om utlysninger i 2019 nedenfor) og om kunnskapsbehov sett fra forvaltningsmyndighetenes ståsted.

Språket på fagseminaret blir fortrinnsvis norsk. Det vil bli en avgift for påmelding uten registrert fremmøte på 300 kroner.

Påmelding og program. Påmeldingsfrist: torsdag 31. januar 2019

Det er også anledning til å delta på seminaret via webinar. Lenke for deltakelse på webinar  med mulighet for å stille spørsmål.

Informasjon om utlysninger i 2019

Vi vil presentere aktuelle nasjonale og internasjonale utlysninger i 2019. Seminaret avsluttes med mulighet for forskerne å finne partnere til utlysningene ved bruk av nettverksportalen b2match.

Det vil være flere gode søknadsmuligheter på området både internasjonalt og i regi av Forskningsrådet:

  • KLIMAFORSK har en utlysning på omstilling til lavutslipp. BIONÆR lyser ut midler som fremmer næringsutvikling innenfor utnyttelse av trevirke blant annet for å redusere fossile utslipp ved å erstatte produkter med et høyere CO₂ fotavtrykk og tiltak som øker skogens rolle i å redusere global oppvarming.
  • H2020, JPI utlysninger og European Joint Programme, EJP Soil.

Om nettverksmøtet b2match

Vi tilbyr deltakerne muligheten å ta del i nettverksmøtet rett etter fagseminaret. De som vil søke om finansiering, kan finne potensielle samarbeidspartnere for søknader til kommende utlysninger. Nettverksmøtet foregår mellom kl. 16:30-19 og deltakelse krever egen forhåndsregistrering på nettverksportalen, b2match.

Registrer din på profil ved å skrive litt om deg selv, hva du er på utkikk etter og eventuelt hva du kan tilby. Du kan booke møter med mulige framtidige samarbeidspartnere, rådgivere fra virkemiddelapparatet eller andre forskere. Tilsvarende kan andre booke møte med deg. Det blir lagt opp til korte møter på 15 minutter som gir grunnlag for en første kontakt. 

Registering til nettverkverksmøtet.  

For spørsmål om b2match, kontakt Linda K. Markussen: lkm@rcn.no. 

Invitasjon til å sende inn forslag til abstract eller poster

Vi inviterer prosjektledere i prosjekter som er finansiert fra Forskningsrådet og relevante prosjekter utenfor Forskningsrådet til å sende inn forslag til abstract eller poster til fagseminaret.


Følgende tematikk er relevant:
- Karbonfluks og lagring av karbon i økosystemene
- Tiltak og virkemidler for økt karbonopptak og lagring av karbon

Abstracts skal inneholde mål for prosjektet, resultater/ foreløpige resultater og relevans for samfunnet og forvaltningen. Det skal ha maks 200 ord i Word med skrift Arial, Calibri eller Times New Roman, skriftstørrelse 11. Alle bidrag blir samlet og publisert til seminaret. På bakgrunn av innsendte bidrag blir 20 presentasjoner valgt ut av Forskningsrådet og invitert til å presentere prosjektet i plenumssesjonen.

Ny frist for innsending av abstracts: torsdag 17. januar 2019. Bidragene sendes inn til Carina Leander: cle@rcn.no