Gå direkte til innhold
 

EUs virkemidler for forskning og innovasjon - Hvordan søke og lykkes

Sted:
Nord universitet, Bodø (Mørkved)
Starter:
08.01.2018 09:00 CET
Avsluttes:
08.01.2018 17:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Nord universitet i samarbeid med Forskningsrådet, NHO og Nordland fylkeskommune tilbyr våren 2018 et halvårsstudium om EUs virkemidler for forskning og innovasjon. Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Søknadsfrist 8. januar og studiestart 5. februar.

En sentral del av kurset er et prosjektverksted der studentene får en innføring i prosjektarbeid. Gjennom arbeid med egen prosjektidé vil studentene få erfaring med selvstendig prosjektarbeid. Studentene vil gjennom prosjektarbeidet få veiledning og faglig oppfølging.

Prosjektarbeidet skal ta utgangspunkt i en konkret utlysing i Horisont 2020 eller et annet relevant internasjonalt program. For de med liten erfaring fra de ulike EU-programmene, vil man ved første samling få bistand til å finne rett program til rett idé.

De fleste forelesningene foregår på norsk, men mye av pensum og andre tekster er på engelsk. Eksamensoppgave skrives fortrinnsvis på engelsk.

Prosjektarbeidet vil bli evaluert av ekstern sensor med karakteren bestått/ikke bestått. To eller tre kan levere felles eksamensbesvarelse.

Frist for levering av eksamensoppgave er mandag 7. mai 2018.

Kurset går over tre samlinger a 3 dager. Alle samlingene er på Nord universitet sitt campus på Mørkved. Kurset er gratis, men deltagerne må dekke egne utgifter til reise og opphold.
Det stilles krav om minimum 3 år høyere utdanning (Bachelor, ingeniør e.l.).

Målgruppe er FoU-personell fra bedrifter og instituttsektor, kunnskaps- og næringsparker, mastergradsstudenter og ansatte ved høyskoler og universitet.

Halvårsstudium: EUs virkemidler for forskning og innovasjon

Les om 2017-kurset