Gå direkte til innhold
 

Dialogmøte om Forskningsrådets stimuleringsordninger for EU-deltakelse

Sted:
Forskningsrådet, Auditoriet Moser
Starter:
31.01.2019 11:30 CET
Avsluttes:
31.01.2019 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av de to største stimuleringsordningene (PES2020 og STIM-EU). Vi ønsker innspill på hvordan disse ordningene best bør utformes for å dekke norske søkeres behov knyttet til deltakelse i EUs nye rammeprogram, Horisont Europa.

Dialogmøtet vil starte med en presentasjon av hovedfunn og anbefalinger i evalueringen av PES2020 og STIM-EU knyttet til dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Det blir gitt en kort presentasjon av EUs kommende rammeprogram, Horisont Europa, før vi åpner for innspill og dialog om utformingen av neste generasjon av posisjonering- og prosjektetableringsstøtte (PES) og STIM-EU. Les mer om evalueringen her.

Møtedeltakerne inviteres til å forberede korte innspill (max 3 minutter) som sendes inn på forhånd (se påmeldingsskjema). Forskningsrådet vil gjøre et utvalg av innspillene som så blir presentert på møtet. De som blir valgt ut blir kontaktet i forkant. 

Se videostrømming fra møtet her.

Lunsj  11.00 – 11.30

Velkommen
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering, Norges forskningsråd

Presentasjon av evalueringen - Impact evaluation of PES2020 and 
STIM-EU
Tomas Åström, Verkställande direktör, Faugert & Co Utvärdering AB, technopolis |group| Sweden

Horisont Europa – hva vet vi om innholdet?
Tom-Espen Møller,  spesialrådgiver Norges forskningsråd

Innspill og diskusjon om utforming av neste generasjons stimuleringsordninger (PES og STIM-EU).
Forberedte innspill fra møtedeltakerne.
Paneldebatt med representanter fra UH-sektoren, forskningsinstitutter og næringsliv.

Oppsummering og veien videre
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering, Norges forskningsråd

Klikk her for påmelding