Gå direkte til innhold
 

Del og bruk forskningsdata!

Sted:
Forskningsrådet, Auditoriet Moser
Starter:
26.04.2016 10:00 CET
Avsluttes:
26.04.2016 16:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Deling av forskningsdata kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og gi bedre folkehelse. Deling gjør oss i stand til å tilpasse oss klimaendringene og utforme ny politikk. Her kan du se presentasjonene på konferansen om smart deling og bruk av forskningsdata 26.4.

Forskningsdata er alle data som forskningen genererer. De er nyttige for den forskningen som gjennomføres, men kan bli enda nyttigere dersom de deles med annen forskning. Når forskningsdata deles og brukes kan de få stor betydning både for næringslivet og samfunnet.

Innlederne på konferansen har bred erfaring med å dele og gjenbruke forskningsdata på nye måter. Vi har invitert dem for å inspirere til økt deling og gjenbruk av forskningsdata.

Program   
 

10.00 

Velkommen

Arvid Hallén, Forskningsrådet
10.10 Deling av data – vinn-vinn for forskningen og dialogen mellom forskning og samfunn  Alan Winfield, UWE Bristol
  Tilgang til forskningsdata åpner store muligheter for næringslivet  Håkon Wium Lie, Opera Software
  Samtale mellom Winfield og Wium Lie  
11.25 Pause m/frukt  
11.50 Vårt ansvar er å lære fra data for å drive vitenskapen fremover og skape verdier Arnoldo Frigessi, Universitetet i Oslo og Regnesentralen
  Registerdatas betydning for å skape bedre folkehelse  Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet 
12.30 Lunsj  
13.30 Hvordan gjenbruk av forskningsdata kan bidra til klimatilpasninger Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt
  Digital humaniora gir helt nye muligheter for forskere Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket
  Konfliktdatas betydning for å utforme internasjonal og nasjonal politikk Scott Gates, PRIO 
14.30 Pause  
14.55 Når vi deler på alt – hva betyr det for kommunikasjonen mellom forskning og samfunn?

Alexander Jensenius,  Universitetet i Oslo og Akademiet for yngre forskere

15.15

Hva skal til for mer og bedre deling og gjenbruk av forskningsdata?

Innlegg
Paneldebatt

Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Olav Arne Bævre, Norsk institutt for bioøkonomi
Roar Skålin, Forskningsrådet
 
16.30 Konferansen avsluttes  


Ordstyrer: Asbjørn Mo, Forskningsrådet

Presentasjoner

Del og bruk 1: Frigessi, Stoltenberg, Hanssen-Bauer

Del og bruk 2: Høsøien, Gates, Jensenius

Del og bruk 3: Stølen, Bævre, Skålin

Presentasjoner/Innlegg