Gå direkte til innhold
 

Arbeidsverksted i Agder: Fra prosjektidé til innovasjonsprosjekt

Sted:
Sørlandet kunnskapspark , Gimleveien 19, Kristiansand
Starter:
14.03.2018 09:30 CET
Avsluttes:
14.03.2018 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Har du et behov du må finne løsning på, en idé som kan bli et spennende innovasjonsprosjekt, eller en ny løsning på en utfordring i offentlig sektor? Da er arbeidsverkstedet nettopp for deg og ditt team! Vi ønsker spesielt idéer som kan bidra til å løse regionens utfordringer innen folkehelse og levekår.

Meld deg på her. 

​Det er begrenset med plasser.

Program Kristiansand PDF - 533 KB L

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder 2030) har satt innovasjon i offentlig sektor på agendaen. Flere regionale og nasjonale aktører har midler som kan brukes til å realisere innovative idéer og nye løsninger, og disse aktørene står samlet bak denne invitasjonen.  

Målgruppen for verkstedet er kommuner, offentlige virksomheter, forskere, frivillig sektor og bedrifter med offentlig sektor som marked. Hvis du allerede er i gang med å etablere samarbeid og utvikle et prosjekt, får du best utbytte om du melder deg på sammen med (mulige) samarbeidspartnere eller teamet ditt.

Vi vil gi dere hjelp til å tydeliggjøre og utvikle konkrete idéer til innovasjonsprosjekt. Prosjektene kan være et samarbeid mellom flere kommuner, med forskningsinstitusjoner, med bedrifter eller med helseforetak.

Prosjektene kan være (forsknings- og) innovasjonsprosjekt der en har ambisjon om å finansiere prosjektet gjennom regionale, nasjonale eller internasjonale forskningsmidler (Horisont 2020).

Forberedelse til arbeidsverkstedet: Du bør ta med deg en konkret problemstilling som skal løses eller en prosjektidé til et innovasjonsprosjekt i egen kommune/virksomhet. Har du ikke en egen idé, er du velkommen til å delta i dialogen rundt andres idéer.

Tema: Vi ønsker spesielt idéer som kan bidra til å løse regionens utfordringer innen folkehelse og levekår. Har du andre idéer med utgangspunkt i kommunens/virksomhetens utfordringer, er du selvsagt velkommen til å delta i verkstedet.

Den beste veiledningen får du hvis du sender inn en kort beskrivelse av prosjektidéen innen 7. mars. Mal blir sendt ut til deltakerne ved påmelding.