Gå direkte til innhold
 

Åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige.

Åpen tilgang til forskningsdata

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre data.

Åpen tilgang til publikasjoner

Open Access innebærer at man ikke trenger å betale abonnement for å lese artikler i vitenskapelige tidsskrift. Det gjør forskningen åpnere og gir større gjennomslag i samfunnet.