Gå direkte til innhold
 

Avdeling for analyse og utvikling

Avdelingsdirektør: Tobias Ellingsen

Gjennom datafangst, statistikk, analysar, evalueringar, interessentdialog og læringsarenaer, tilrettelegg avdelinga for utviklinga av kunnskapsgrunnlaget for forskings- og innovasjonspolitikken og den strategiske og økonomiske planlegginga på innovasjonsområdet.

Avdeling for analyse og utvikling bistår i strategi- og utviklingsprosessar, og har samordningsansvaret for divisjonens budsjett- og årsrapportarbeid. Andre viktige oppgåver er økonomi- og ressursstyring. Avdelinga er ansvarleg for Forskingsrådets strategiske samarbeid med Innovasjon Noreg og Siva (Selskapet for industrivekst).

Publisert:
12.07.2005
Sist oppdatert:
06.02.2017