Roller i samarbeidsavtaler

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er igjen ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Prosjektansvarliges rolle

Din rolle som prosjektansvarlig defineres slik:

  • Du kan velge om du vil ha én felles eller flere individuelle samarbeidsavtaler i prosjekter som har flere samarbeidspartnere.
  • Du er ansvarlig for at samarbeidsavtalene er i tråd med kontraktens vilkår og forutsetninger.
  • Du skal sørge for at samarbeidspartnerne til enhver tid er kjent med alle relevante deler av kontrakten med Forskningsrådet.
  • Du har hovedansvar for å overholde kravene til rapportering som Forskningsrådet stiller. Samarbeidsavtalen må regulere samarbeidet slik at du har nødvendig informasjon til å overholde disse kravene.
  • I avtalene må du sørge for at summen av den direkte og indirekte statsstøtten som går til samarbeidende foretak, ikke overskrider statsstøtteregelverkets maksimale støttesatser.

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådets rolle defineres slik:

  • Vi forholder oss til prosjektansvarlig, og er ikke part i samarbeidsavtalene.
  • Vi stiller visse krav til samarbeidsavtaler, blant annet til hvordan eierskap og rettigheter til prosjektresultater skal reguleres i en samarbeidsavtale.

Kravene bygger på: Forskningsrådets rettighetspolitikk (pdf)

Kravene går også fram i avsnittet Eiendomsrett, utnyttelsesrett og lisensiering:
Generelle vilkår for FoU-prosjekter 2021 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 14.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.