Bruk av underleverandører

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Hovedskillet mellom en underleverandør og en samarbeidspartner er at underleverandører bare er forpliktet overfor en samarbeidspartner eller prosjektansvarlig til å bistå med gjennomføringen av en konkret og avgrenset oppgave i prosjektet.

Det er fortsatt den enkelte samarbeidspartner og/eller prosjektansvarlig som har ansvar for at forpliktelsene som følger av kontrakten, blir oppfylt.

For underleverandører gjelder at

  • De har kun ansvar for en konkret og avgrenset oppgave, og ikke for gjennomføringen av prosjektet som sådan.
  • De skal ikke være part i samarbeidsavtaler med prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere.
  • De skal ikke føres opp som samarbeidspartnere i søknadsskjema eller i kontrakten med Forskningsrådet.
  • De leverer tjenestene sine til prosjektet på grunnlag av en ordinær oppdragsavtale for et konkret oppdrag.
  • De kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Kontrakten med underleverandøren må være utformet slik at det er tydelig at resultatene fra oppdraget tilfaller prosjektansvarlig og/eller en samarbeidspartner.
  • Forskningsrådet forholder seg ikke til bruken av underleverandører i et prosjekt. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne står i utgangspunktet fritt til å engasjere slike leverandører innenfor rammene i kontrakten.