Prosjektendringer som følge av korona

Forskningsrådet har oppdatert hvilke tiltak vi har som følge av korona. Tiltakene gjelder fra og med 25.01.2021.

Koronarelatert forsinkelser og prosjektutsettelser

Dersom dere ser at det vil bli forsinkelser i prosjektet, ber vi om at dere sender endringsmelding via Mitt nettsted over hvilke endringer som vil være nødvendige og dere setter opp en revidert prosjektplan. Vi følger vanlige rutiner og retningslinjer for å kunne forlenge en prosjektperiode.

For prosjekter med utenlandske samarbeidspartnere, vil vi gjøre en spesiell vurdering dersom aktivitetene knyttet til utenlandske samarbeidspartnere ikke kan la seg gjennomføre som planlagt. 

Vi vil altså kunne åpne for noen forsinkelser i prosjektaktiviteter, men det er ikke ønskelig at all prosjektaktivitet legges på is for en periode. Vi vil være restriktive med å sette prosjekter "på vent".

Ikke gjennomførbart prosjekt

Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres, må du melde fra om dette så fort du er klar over situasjonen.

Vi dekker faktiske kostnader frem til man ser at prosjektet ikke kan fortsette.

Økning eller forskyving av kostnader i prosjekter

Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen.

I en begrenset tidsperiode kan vi endre fordelingen av kostnader over tid og mellom parter. Alle endringer som berører kostnader i prosjektet, fordeling av kostnader på prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må meldes inn via Mitt nettsted og vi vil vurdere det enkelte tilfelle.

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre de planlagte aktivitetene i prosjektet i inneværende år, oppfordrer vi dere til å utsette aktiviteter til senere år. Vi vil kunne flytte deler av bevilgningen for inneværende år over til 2022 eller senere år. Dette må det søkes om som en prosjektendringsmelding så fort prosjektansvarlig har oversikt.

Endring i egenfinansiering

For prosjekter som starter opp etter innsendt søknad i 2021 vil vi ikke lenger godta redusert egenfinansiering uten at Forskningsrådets finansiering endres tilsvarende.

Endringer i kontantfinansieringen vil ikke godkjennes for prosjekter som starter etter innsendt søknad i 2021.

Omdisponering av tildelte prosjektmidler

Det er ikke rom for omdisponering av midler med begrunnelse i korona-situasjonen.

  • Dersom aktiviteter som reise, arrangement og annet utenlandsopphold ikke har blitt gjennomført pga uforutsette hendelser, kan midler som skulle gå til disse aktivitetene kun omdisponeres til aktiviteter som erstatter formålet med de kansellerte aktivitetene og må begrunnes grundig.
  • Midler kan ikke brukes til å utvide prosjektet med andre aktiviteter og stillinger.
  • Utbetalte, ikke-forbrukte midler hvor det ikke er innvilget søknad om omdisponering, skal betales tilbake eller justerer budsjettet.

Valutakurser

Til tross for svingende valutakurs vil fortsatt valutakurs ved innsending av revidert søknad gjelde for prosjektperioden.

Stipendiater

Forskningsrådet vil bidra til at stipendiater som inngår som prosjektaktiviteter på Forskningsrådfinansierte prosjekter får fullført sin Ph.D/Post Doc. Det vil ikke gis økt økonomisk kompensasjon ved eventuell forlengelse av stipendiatperioden.

Endringer i utenlandsopphold for stipendiater og forskere som skyldes korona

Stipendiater og forskere som må avbryte utenlandsoppholdet pga koronasituasjonen, må melde fra om dette via Mitt nettsted som en prosjektendringsmelding. De vil ikke miste støtten fra oss, men utbrukte midler vil sannsynligvis bli trukket tilbake.

Postdoktorstipendiater som fikk innvilget utenlandsopphold og forlenget finansieringen av postdoktorperioden sin samtidig, vil beholde postdoktorstipenddelen om de må avbryte deler av utenlandsoppholdet sitt pga utforutsette hendelser. I de tilfellene der postdoktorstipendiater kansellerer hele og ikke gjennomfører utenlandsoppholdet sitt, vil ikke postdoktorperioden bli forlenget med finansiering fra Forskningsrådet.