Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen

Som følge av Korona-situasjonen har Forskningsrådet gjort flere tilpasninger for å hjelpe søkere som har prosjekter eller skal starte opp prosjekter i 2020.

Vårt mål er at søknadsbehandlingen for 2020 skal være avsluttet før jul, slik at midlene kan settes i omløp så tidlig som mulig i 2021.

Nye utlysninger

Vi har lyst ut midler til forskning som er relatert til korona.

Prosjektendringer som følge av Korona-situasjonen.

Vi ønsker å være så fleksible vi kan innenfor regelverket og har satt i verk en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Alle vesentlige endringer i prosjektene skal, som tidligere, meldes inn via Mitt nettsted.

Spørsmål

Har du flere spørsmål om prosjektendringer som følge av koronasituasjonen, ta kontakt med oss! Du finner din kontaktperson hos oss i kontrakten eller på Mitt nettsted.