Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen

Som følge av Korona-situasjonen har Forskningsrådet gjort flere tilpasninger for å hjelpe søkere som har pågående prosjekter eller som startet opp prosjekter i 2020.

Prosjektendringer som følge av Korona-situasjonen

Vi ønsker å være så fleksible vi kan innenfor regelverket og har satt i verk en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Alle vesentlige endringer i prosjektene skal, som tidligere, meldes inn via Mitt nettsted.

Utlysninger av midler til Korona

I 2020 lyste vi ut midler til forskning som er relatert til korona.

Spørsmål

Har du flere spørsmål om prosjektendringer som følge av koronasituasjonen, ta kontakt med oss! Du finner din kontaktperson hos oss i kontrakten eller på Mitt nettsted.