Norske regioner i Regional Innovation Scoreboard

Regional Innovation Scoreboard (RIS) presenterer komparative regionale data for innovasjonsaktivitet i Europa. Last ned excel-filen for å se norske regioners skår på de ulike indikatorene i RIS.