Lanseringsseminar 2021

Stor, større, størst. Er forsknings- og innovasjonssystemet vårt rigget for framtidens mål og utfordringer?

Lansering av Indikatorrapporten 2021, 20. oktober kl. 0900–1100

I Norge jobber 90 000 mennesker med forskning og utvikling. Enda flere er involvert i innovasjon og nyskaping. Disse menneskene utgjør FoU- og innovasjonssystemet vårt. Hvordan dette systemet fungerer, har stor betydning for samfunnsutviklingen. I år spør vi om FoU- og innovasjonssystemet må endre seg hvis samfunnet skal endre seg.

1. Forventninger til forskning og innovasjon 09:00

  • Åpning ved Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd

2. FoU-landskapet: Endevendt eller hogget i stein? 09:10

  • Hvor skjer forskning og utvikling? Oversikt over internasjonale trender v/NIFU
  • Arbeidsdelingen i det norske FoU-systemet: Status og utviklingstrekk v/NIFU

Kommentar/diskusjon: Er størst alltid best?

3. Omstillingsevnen: Fra endringsvilje til endringsevne? 09:40

  • Innovasjonskraft 2020: Nye tall fra innovasjonsundersøkelsene v/SSB
  • Hva forsker vi på? Utviklingstrekk i Norges tematiske FoU-profil v/NIFU
  • Bidrar virkemidlene til omstilling? v/SSB

Kommentar/diskusjon: Myk overgang eller brå avvikling?

4. Kompetansen: Har vi hoder på rett plass og brukes de riktig? 10:20

  • Hovedtrender i høyere utdanning v/NIFU
  • Forskerkarrierer: Faste mønstre og nye veier v/NIFU

Kommentar/diskusjon: Mellom akademisk drift og samfunnets behov

5. Avslutning

  • Digital «omvisning» i Indikatorrapporten
  • Kommende tall og analyser

Møteleder: Frode Georgsen, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd

Påmelding til lanseringsseminar Indikatorrapporten 2021 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.