Lanseringsseminar 2021

Stor, større, størst. Er forsknings- og innovasjonssystemet vårt rigget for framtidens mål og utfordringer?

Lansering av Indikatorrapporten 2021, 20. oktober kl. 0900–1100

I Norge jobber 90 000 mennesker med forskning og utvikling. Enda flere er involvert i innovasjon og nyskaping. Disse menneskene utgjør FoU- og innovasjonssystemet vårt. Hvordan dette systemet fungerer, har stor betydning for samfunnsutviklingen. I år spør vi om FoU- og innovasjonssystemet må endre seg hvis samfunnet skal endre seg.

1. Forventninger til forskning og innovasjon 09:00

  • Åpning ved Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd

2. FoU-landskapet: Endevendt eller hogget i stein? 09:10

  • Hvor skjer forskning og utvikling? Oversikt over internasjonale trender v/NIFU
  • Arbeidsdelingen i det norske FoU-systemet: Status og utviklingstrekk v/NIFU

Kommentar/diskusjon: Er størst alltid best?

3. Omstillingsevnen: Fra endringsvilje til endringsevne? 09:40

  • Innovasjonskraft 2020: Nye tall fra innovasjonsundersøkelsene v/SSB
  • Hva forsker vi på? Utviklingstrekk i Norges tematiske FoU-profil v/NIFU
  • Bidrar virkemidlene til omstilling? v/SSB

Kommentar/diskusjon: Myk overgang eller brå avvikling?

4. Kompetansen: Har vi hoder på rett plass og brukes de riktig? 10:20

  • Hovedtrender i høyere utdanning v/NIFU
  • Forskerkarrierer: Faste mønstre og nye veier v/NIFU

Kommentar/diskusjon: Mellom akademisk drift og samfunnets behov

5. Avslutning

  • Digital «omvisning» i Indikatorrapporten
  • Kommende tall og analyser

Møteleder: Frode Georgsen, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd

Påmelding til lanseringsseminar Indikatorrapporten 2021 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.